Đang gửi

CÔNG VĂN YÊU CẦU XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN ÁNH VỀ TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

30/11/2018

Trước thực trạng ô nhiễm môi trường như hiện nay, cùng với đó là rất nhiều phản ảnh từ một số cơ quan báo chí và truyền thông, cũng như người dân về tình trạng trên. Bộ TN&MT đã đưa ra những chấn chỉnh việc tiếp nhận và xử lý kịp thời những thông tin phản ánh về tình hình ô nhiễm môi trường.

Trong thời gian vừa qua, Bộ TN&MT nhận được phản ánh từ một số cơ quan báo chí và truyền thông về tình hình ô nhiễm môi trường trên địa bàn quản lý, cũng như những ý kiến của người dân đang phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ ô nhiễm môi trường sống xung quanh. Song, vẫn chưa nhận được sự phối hợp tích cực thỏa đáng và xử lý kịp thời.

Chính vì thế, để khắc phục ngay tình trạng này, Bộ TN&MT đã yêu cầu các sở và ban ngành liên quan phải chấn chỉnh việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của người dân, các cơ quan báo chí và truyền thông về tình hình ô nhiễm trên địa bàn quản lý. Bên cạnh đó cần xây dựng, ban hành quy chế và lập đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về tình hình gây ô nhiễm môi trường tại địa phương, bảo đảm thường xuyên tiếp nhận và xử lý thông tin thông suốt.

Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu các Sở TN&MT ngay sau khi nhận được thông tin của người dân, cơ quan báo chí và truyền thông phản ánh về tình hình ô nhiễm môi trường trên địa bàn cần khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm (nếu có vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường) và có ý kiến phản hồi kịp thời.

Trích công văn số 1311/BTNMT-TCMT ký ngày 23/3/2017

Bộ TN&MT yêu cầu Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

    1. Chấn chỉnh việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của người dân, báo chí và truyền thông về tình hình ô nhiễm môi trườngtrên địa bàn quản lý; xây dựng, ban hành quy chế và lập đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về tình hình gây ô nhiễm môi trường tại địa phương, bảo đảm thường xuyên tiếp nhận và xử lý thông tin thông suốt.

    2. Ngay sau khi nhận được thông tin của người dân, cơ quan báo chí và truyền thông phản ánh về tình hình ô nhiễm môi trường trên địa bàn cần khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm (nếu có vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường) và có ý kiến phản hồi kịp thời; đồng thời, báo cáo kết quả về Bộ TN&MT.

Theo: TMT - EcoClean t/h.